Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hinduistická2827 SGWaAP
0.238budhistická4143 SGWaAP
0.321hinduistický3267 SGWaAP
0.374hinduistické1182 SGWaAP
0.384buddhistická1332 SGWaAP
0.430hinduizmus5848 SGWaAP
0.450budhistický3013 SGWaAP
0.452budhistické1479 SGWaAP
0.472hinduista5652 SGWaAP
0.482moslimská25786 SGWaAP
0.500islamská21777 SGWaAP
0.501budhizmus11611 SGWaAP
0.519buddhistický1627 SGWaAP
0.525indická32690 SGWaAP
0.533domorodá3211 SGWaAP
0.541ortodoxná6427 SGWaAP
0.545pohanská7442 SGWaAP