Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hinduista5652 SGWaAP
0.140budhista6227 SGWaAP
0.351moslim74254 SGWaAP
0.372hinduizmus5848 SGWaAP
0.376buddhista1003 SGWaAP
0.420hinduistický3267 SGWaAP
0.440mohamedán3468 SGWaAP
0.446hinduistické1182 SGWaAP
0.448budhizmus11611 SGWaAP
0.469kresťan253031 SGWaAP
0.472hinduistická2827 SGWaAP
0.477Ind14952 SGWaAP
0.491Moslim3565 SGWaAP
0.500ateista41462 SGWaAP
0.516budhistický3013 SGWaAP
0.518nekresťan2285 SGWaAP
0.525moslimský25446 SGWaAP
0.527budhistické1479 SGWaAP