Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000heterogénnosť731 SGWaAP
0.334diferencovanosť1198 SGWaAP
0.472homogénnosť983 SGWaAP
0.501nesúrodosť690 SGWaAP
0.542vyhranenosť698 SGWaAP
0.543špecifickosť6839 SGWaAP
0.550fragmentárnosť616 SGWaAP
0.557mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.560štruktúrovanosť490 SGWaAP
0.560ambivalentnosť741 SGWaAP
0.566rôznorodosť28981 SGWaAP
0.567fragmentácia3656 SGWaAP
0.567heterogénne546 SGWaAP
0.571mnohorakosť2170 SGWaAP
0.576diferenciácia17699 SGWaAP
0.580rôznosť4970 SGWaAP
0.582roztrieštenosť3072 SGWaAP
0.594variantnosť1019 SGWaAP
0.607problematickosť915 SGWaAP
0.607heterogénna3011 SGWaAP
0.615homogenita2414 SGWaAP