Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000heroický3866 SGWaAP
0.420hrdinský10510 SGWaAP
0.483nadľudský2560 SGWaAP
0.503oduševnený4153 SGWaAP
0.513bojovný22314 SGWaAP
0.532obdivuhodný12267 SGWaAP
0.538bravúrny2790 SGWaAP
0.579heroické707 SGWaAP
0.584nezlomná_vôľa1109 SGWaAP
0.598strhujúci11195 SGWaAP
0.613hrdinský_čin4231 SGWaAP
0.614nezlomný1924 SGWaAP
0.620heroická1410 SGWaAP
0.623famózny9813 SGWaAP
0.624heroicky404 SGWaAP
0.624heroizmus863 SGWaAP
0.629vypätý2679 SGWaAP
0.634srdnatý423 SGWaAP
0.649hrdinské2559 SGWaAP
0.650urputný1381 SGWaAP
0.657nezlomnosť1337 SGWaAP
0.667zahanbujúci1449 SGWaAP
0.675brutálny22269 SGWaAP
0.681zápalistý705 SGWaAP