Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hermeneutika1755 SGWaAP
0.345exegéza1800 SGWaAP
0.384metafyzika7150 SGWaAP
0.389fenomenológia2209 SGWaAP
0.406hermeneutická446 SGWaAP
0.409epistemológia1151 SGWaAP
0.444dogmatika1828 SGWaAP
0.445scholastická825 SGWaAP
0.450apologetika943 SGWaAP
0.466dialektika4899 SGWaAP
0.467teologický11644 SGWaAP
0.468postmodernizmus1877 SGWaAP
0.472epistemologický525 SGWaAP
0.480semiotika1639 SGWaAP
0.482noetika568 SGWaAP
0.486pozitivistická722 SGWaAP
0.488gnóza1400 SGWaAP
0.491teologická15752 SGWaAP
0.493Foucault3623 SGWaAP
0.494fenomenologická852 SGWaAP