Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000heretik5263 SGWaAP
0.277kacír4804 SGWaAP
0.405heréza5062 SGWaAP
0.413bludár2035 SGWaAP
0.415neverec2613 SGWaAP
0.448sektár1994 SGWaAP
0.475neveriaci10286 SGWaAP
0.484protestant17006 SGWaAP
0.487kacírstvo2847 SGWaAP
0.487satanista4300 SGWaAP
0.494ateista41462 SGWaAP
0.495gnostik1389 SGWaAP
0.503dogmatik1560 SGWaAP
0.512exkomunikovať1805 SGWaAP
0.515teológ30012 SGWaAP
0.519klerik8145 SGWaAP
0.528odpadlík5297 SGWaAP
0.531neveriaci21264 SGWaAP
0.531kresťan253031 SGWaAP