Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hematológia4930 SGWaAP
0.247transfúziológia679 SGWaAP
0.296klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.328klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.348kardiológia4412 SGWaAP
0.355alergológia1394 SGWaAP
0.368hematologické1766 SGWaAP
0.370endokrinológia2346 SGWaAP
0.376urológia3908 SGWaAP
0.377ortopédia4921 SGWaAP
0.389neurológia6524 SGWaAP
0.392gynekológia8387 SGWaAP
0.392vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.402rádiológia1924 SGWaAP
0.403imunológia2835 SGWaAP
0.410radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.413ftizeológia935 SGWaAP
0.415klinická_imunológia996 SGWaAP
0.416cievna_chirurgia1328 SGWaAP