Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000helénsky588 SGWaAP
0.541antický17154 SGWaAP
0.547aténsky3500 SGWaAP
0.547byzantský6967 SGWaAP
0.565babylonský2021 SGWaAP
0.567starogrécky2037 SGWaAP
0.571grécky91149 SGWaAP
0.587etruský680 SGWaAP
0.588pohanský15801 SGWaAP
0.591trácky512 SGWaAP
0.592starorímsky930 SGWaAP
0.596staroveký17040 SGWaAP
0.604fenický497 SGWaAP
0.605grécky5530 SGWaAP
0.614rímsky56902 SGWaAP
0.619starogrécka1481 SGWaAP
0.620helénska1249 SGWaAP
0.624galský1099 SGWaAP
0.625perzský6789 SGWaAP
0.637krétsky1090 SGWaAP
0.638babylonské774 SGWaAP