Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000helénska1249 SGWaAP
0.422Helénsky414 SGWaAP
0.479grécka64713 SGWaAP
0.531rímska45656 SGWaAP
0.552etruská754 SGWaAP
0.567Cyperský1309 SGWaAP
0.587Macedónsky1314 SGWaAP
0.590aténska3963 SGWaAP
0.593Grécky2087 SGWaAP
0.605antická17409 SGWaAP
0.607byzantská8014 SGWaAP
0.620helénsky588 SGWaAP
0.622Atény52202 SGWaAP
0.633staroveká15215 SGWaAP
0.635Grécko216454 SGWaAP
0.640Rímsky7297 SGWaAP
0.649arménska4549 SGWaAP
0.653bulharská18738 SGWaAP
0.654starorímska635 SGWaAP
0.657Grék61946 SGWaAP
0.658cisárstvo5581 SGWaAP
0.658starogrécka1481 SGWaAP
0.660Egyptský2123 SGWaAP
0.661egyptská24214 SGWaAP
0.662portugalská12990 SGWaAP
0.663krétska827 SGWaAP
0.664ilýrsky539 SGWaAP
0.666cyperská10400 SGWaAP
0.668islamská21777 SGWaAP
0.670macedónska4016 SGWaAP
0.672mezopotámska495 SGWaAP
0.674perzská4240 SGWaAP
0.674chetitská787 SGWaAP
0.674Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.674rímske_impérium1379 SGWaAP
0.675etruské517 SGWaAP
0.675byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.676rímska_ríša10411 SGWaAP
0.676byzantské2108 SGWaAP
0.682rímske18126 SGWaAP
0.683Portugalský1254 SGWaAP
0.687germánska2851 SGWaAP
0.688grécky91149 SGWaAP