Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000helénska1249 SGWaAP
0.422Helénsky414 SGWaAP
0.479grécka64713 SGWaAP
0.531rímska45656 SGWaAP
0.552etruská754 SGWaAP
0.567Cyperský1309 SGWaAP
0.587Macedónsky1314 SGWaAP
0.590aténska3963 SGWaAP
0.593Grécky2087 SGWaAP
0.605antická17409 SGWaAP
0.607byzantská8014 SGWaAP
0.620helénsky588 SGWaAP
0.622Atény52202 SGWaAP
0.633staroveká15215 SGWaAP
0.635Grécko216454 SGWaAP
0.640Rímsky7297 SGWaAP
0.649arménska4549 SGWaAP
0.653bulharská18738 SGWaAP
0.654starorímska635 SGWaAP
0.657Grék61946 SGWaAP
0.658cisárstvo5581 SGWaAP