Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hegemón2407 SGWaAP
0.457superveľmoc3969 SGWaAP
0.490veľmocenská990 SGWaAP
0.499hegemónia5912 SGWaAP
0.500veľmocenský627 SGWaAP
0.528geopolitický6545 SGWaAP
0.535vazal5116 SGWaAP
0.555mocenský18956 SGWaAP
0.568veľmoc32476 SGWaAP
0.577vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.579autokrat1134 SGWaAP
0.588mocenská17357 SGWaAP
0.592geopolitická7982 SGWaAP
0.593mocensky2589 SGWaAP
0.593vládnuci10145 SGWaAP
0.599vazalský1024 SGWaAP
0.602mocenské5133 SGWaAP
0.608establišment2342 SGWaAP
0.618imperializmus6287 SGWaAP
0.620suverén5574 SGWaAP
0.623globalizmus815 SGWaAP
0.624uzurpátor1094 SGWaAP
0.629zjednotiteľ751 SGWaAP