Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hedonizmus2092 SGWaAP
0.324konzumizmus1740 SGWaAP
0.353individualizmus8799 SGWaAP
0.364pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.373materializmus9225 SGWaAP
0.386nihilizmus3239 SGWaAP
0.451relativizmus5097 SGWaAP
0.454dekadencia2871 SGWaAP
0.467hedonistický606 SGWaAP
0.472utilitarizmus1208 SGWaAP
0.472egoizmus16497 SGWaAP
0.482asketizmus1057 SGWaAP
0.498konformizmus1169 SGWaAP
0.502hedonista518 SGWaAP
0.503kolektivizmus1831 SGWaAP
0.508morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.510racionalizmus3906 SGWaAP
0.511snobizmus1135 SGWaAP
0.515egocentrizmus2227 SGWaAP
0.521idealizmus5687 SGWaAP
0.521pragmatizmus5424 SGWaAP
0.521liberalizmus19638 SGWaAP
0.523hedonistická508 SGWaAP