Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hedonistická508 SGWaAP
0.478individualistická1297 SGWaAP
0.517dekadentná1686 SGWaAP
0.523hedonizmus2092 SGWaAP
0.528kolektivistická547 SGWaAP
0.557konzumná8768 SGWaAP
0.558materialistická3135 SGWaAP
0.577postmoderná6303 SGWaAP
0.578úpadková737 SGWaAP
0.580hedonistický606 SGWaAP
0.594konzumizmus1740 SGWaAP
0.596postmodernistická516 SGWaAP
0.610racionalistická730 SGWaAP
0.615existencialistická460 SGWaAP
0.616utopická2272 SGWaAP
0.619pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.625egoistická2566 SGWaAP
0.632individualizmus8799 SGWaAP
0.633elitárska777 SGWaAP
0.634pudovosť622 SGWaAP
0.638extatická612 SGWaAP
0.639moralistická464 SGWaAP
0.639zvrátená7898 SGWaAP
0.640egocentrická798 SGWaAP