Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hebrejský6979 SGWaAP
0.289hebrejčina7344 SGWaAP
0.290hebrejské3555 SGWaAP
0.381aramejský884 SGWaAP
0.408hebrejská3643 SGWaAP
0.434gréčtina11122 SGWaAP
0.450aramejčina1223 SGWaAP
0.489starozákonný3908 SGWaAP
0.490latinský26843 SGWaAP
0.497hebrejsky1693 SGWaAP
0.498babylonský2021 SGWaAP
0.512sanskrit2343 SGWaAP
0.518biblický39981 SGWaAP
0.529novozákonný1634 SGWaAP
0.536Korán7590 SGWaAP
0.538starozákonná2497 SGWaAP
0.540starozákonné1413 SGWaAP
0.545Talmud3253 SGWaAP
0.553sanskrt1195 SGWaAP
0.557korán13848 SGWaAP