Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hebrejčina7344 SGWaAP
0.218gréčtina11122 SGWaAP
0.278aramejčina1223 SGWaAP
0.289hebrejský6979 SGWaAP
0.332arabčina6203 SGWaAP
0.357latinčina20825 SGWaAP
0.377hebrejská3643 SGWaAP
0.377hebrejské3555 SGWaAP
0.404perzština940 SGWaAP
0.416hebrejsky1693 SGWaAP
0.432sanskrit2343 SGWaAP
0.459turečtina1828 SGWaAP
0.462po_hebrejsky1514 SGWaAP
0.468jidiš2664 SGWaAP
0.474japončina5031 SGWaAP
0.478aramejský884 SGWaAP
0.483sanskrt1195 SGWaAP
0.511čínština7408 SGWaAP
0.519po_grécky2850 SGWaAP
0.532Korán7590 SGWaAP
0.534latinský26843 SGWaAP
0.538poľština8912 SGWaAP
0.542Talmud3253 SGWaAP
0.545taliančina14487 SGWaAP