Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000havária75186 SGWaAP
0.350nehoda212896 SGWaAP
0.498Havária606 SGWaAP
0.534autonehoda14850 SGWaAP
0.536tragická_nehoda7862 SGWaAP
0.550dopravná_nehoda98963 SGWaAP
0.551katastrofa113090 SGWaAP
0.560autohavária2809 SGWaAP
0.584prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.589požiar205728 SGWaAP
0.590tragédia118884 SGWaAP
0.592živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.604tragická43734 SGWaAP
0.606smrteľný_úraz2005 SGWaAP
0.612havarovať18390 SGWaAP
0.616živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.620letecké_nešťastie4164 SGWaAP
0.631výbuch104646 SGWaAP
0.636kolízia33137 SGWaAP
0.636Černobyľ7984 SGWaAP
0.637Nehoda1299 SGWaAP
0.639núdzové_pristátie1590 SGWaAP