Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hasičská_zbrojnica4328 SGWaAP
0.128požiarna_zbrojnica4415 SGWaAP
0.427zbrojnica4399 SGWaAP
0.483obecný_úrad90886 SGWaAP
0.551dobrovoľný_hasičský7937 SGWaAP
0.567Dobrovoľný_hasičský5548 SGWaAP
0.568Obecný17062 SGWaAP
0.570hasičský_zbor9838 SGWaAP
0.574hasičská30271 SGWaAP
0.574sokolovňa1594 SGWaAP
0.600Sokolovňa781 SGWaAP
0.603zvonička1230 SGWaAP
0.605sobášna_sieň1762 SGWaAP
0.610dobrovoľný_hasič10169 SGWaAP
0.612hasičská_striekačka1153 SGWaAP
0.613futbalové_ihrisko25140 SGWaAP
0.614motorová_striekačka854 SGWaAP
0.618fara47850 SGWaAP