Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000harmatanec410 SGWaAP
0.568hurhaj4354 SGWaAP
0.584huriavk1382 SGWaAP
0.607randál418 SGWaAP
0.639rámus2504 SGWaAP
0.640frmol1516 SGWaAP
0.641bengál434 SGWaAP
0.643beťár1896 SGWaAP
0.645haravara757 SGWaAP
0.667lomoz3148 SGWaAP
0.669fukot675 SGWaAP
0.677vresk2389 SGWaAP
0.685humbug1784 SGWaAP
0.685virvar2242 SGWaAP
0.689odkundes964 SGWaAP
0.692plesk729 SGWaAP
0.695čertisko720 SGWaAP
0.696oplan1373 SGWaAP
0.696galimatiáš812 SGWaAP