Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000haravara757 SGWaAP
0.490vrava7847 SGWaAP
0.532huriavk1382 SGWaAP
0.537kakofónia1021 SGWaAP
0.552virvar2242 SGWaAP
0.553mätež1029 SGWaAP
0.596trma2812 SGWaAP
0.608hrmavica862 SGWaAP
0.610hurhaj4354 SGWaAP
0.614vrma2818 SGWaAP
0.621lomoz3148 SGWaAP
0.630povíchrica507 SGWaAP
0.645harmatanec410 SGWaAP
0.651prekáračka1912 SGWaAP
0.657tíšina2210 SGWaAP
0.661vresk2389 SGWaAP
0.662škriepka4984 SGWaAP
0.665ohlušujúca1118 SGWaAP
0.674veselica5887 SGWaAP
0.674ohlušiť788 SGWaAP
0.675blýskavica434 SGWaAP
0.677motanica1019 SGWaAP
0.678hrmot5736 SGWaAP
0.681krútňava2130 SGWaAP
0.682zatíchnuť1366 SGWaAP
0.684ohlušujúci3324 SGWaAP
0.687ruvačka1709 SGWaAP
0.693zvada4343 SGWaAP
0.696maškara1670 SGWaAP
0.696galiba1951 SGWaAP
0.697metelica1987 SGWaAP
0.698riava2846 SGWaAP
0.698zunieť1147 SGWaAP
0.699fanfára4569 SGWaAP
0.699cháska633 SGWaAP
0.702umĺknuť834 SGWaAP
0.703výskot1121 SGWaAP
0.705tlačenica9613 SGWaAP
0.707čeliadka804 SGWaAP
0.708clivá1863 SGWaAP
0.710ryk839 SGWaAP
0.711ohlušujúce992 SGWaAP
0.711maškaráda2097 SGWaAP
0.711chumelica844 SGWaAP
0.712hurónsky873 SGWaAP
0.715chmára3780 SGWaAP
0.715estráda2249 SGWaAP