Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hanlivé2696 SGWaAP
0.283urážlivé3935 SGWaAP
0.356vulgárne6271 SGWaAP
0.404hanlivá1110 SGWaAP
0.420pejoratívne595 SGWaAP
0.428posmešné967 SGWaAP
0.434hanlivý3655 SGWaAP
0.464neslušné6973 SGWaAP
0.473rasistické2662 SGWaAP
0.481oplzlé786 SGWaAP
0.502obscénne1027 SGWaAP
0.507urážlivý5035 SGWaAP
0.523vulgárny12378 SGWaAP
0.531nevyberané429 SGWaAP
0.554nadávka30903 SGWaAP
0.563hanlivo1440 SGWaAP
0.564nenávistné2006 SGWaAP
0.568sprosté3958 SGWaAP
0.569nemiestne2312 SGWaAP