Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hanlivá1110 SGWaAP
0.290urážlivá2514 SGWaAP
0.392posmešná1812 SGWaAP
0.404hanlivé2696 SGWaAP
0.415hanlivý3655 SGWaAP
0.415vulgárna5117 SGWaAP
0.457oplzlá1141 SGWaAP
0.472urážlivý5035 SGWaAP
0.474nadávka30903 SGWaAP
0.485rasistická5317 SGWaAP
0.491urážlivé3935 SGWaAP
0.509neslušná2192 SGWaAP
0.513urážka43563 SGWaAP
0.520nenávistná4417 SGWaAP
0.521výsmešná616 SGWaAP
0.526vulgárny12378 SGWaAP
0.532obscénna888 SGWaAP
0.535dvojzmyselná1294 SGWaAP