Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hanebnosť1351 SGWaAP
0.298nehanebnosť1441 SGWaAP
0.328podlosť3793 SGWaAP
0.337ohavnosť5760 SGWaAP
0.425nemravnosť3259 SGWaAP
0.429ničomnosť698 SGWaAP
0.437zvrhlosť3503 SGWaAP
0.438vierolomnosť831 SGWaAP
0.460bezbožnosť2685 SGWaAP
0.476ukrutnosť3641 SGWaAP
0.491nevernosť1830 SGWaAP
0.492neprávosť16008 SGWaAP
0.494opovážlivosť2306 SGWaAP
0.497nízkosť1407 SGWaAP
0.499zvrátenosť6688 SGWaAP
0.500nerozumnosť1145 SGWaAP
0.501špinavosť5196 SGWaAP
0.504spupnosť1331 SGWaAP
0.509amorálnosť1417 SGWaAP
0.509nemorálnosť3093 SGWaAP
0.513hanebná3347 SGWaAP
0.515perverznosť1043 SGWaAP
0.518nečestnosť1799 SGWaAP
0.521necudnosť562 SGWaAP