Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hanebné3436 SGWaAP
0.340nedôstojné5337 SGWaAP
0.346zahanbujúce1530 SGWaAP
0.354škandalózne3533 SGWaAP
0.375ponižujúce5122 SGWaAP
0.375poburujúce1482 SGWaAP
0.379odporné8914 SGWaAP
0.397ohavné1961 SGWaAP
0.399nemorálne5546 SGWaAP
0.401nehanebné1255 SGWaAP
0.408potupné1259 SGWaAP
0.412cynické2161 SGWaAP
0.413podlé1826 SGWaAP
0.418pokrytecké2358 SGWaAP
0.423poľutovaniahodné2930 SGWaAP
0.429nechutné9096 SGWaAP
0.430nehodné1523 SGWaAP
0.432nečestné2401 SGWaAP
0.435nehorázne4176 SGWaAP
0.435nemravné1617 SGWaAP
0.444zvrhlé1534 SGWaAP
0.453amorálne1147 SGWaAP
0.455zvrátené4274 SGWaAP
0.459nemiestne2312 SGWaAP