Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hamburský1261 SGWaAP
0.387berlínsky7167 SGWaAP
0.390mníchovský4981 SGWaAP
0.451viedenský22367 SGWaAP
0.468kolínsky1988 SGWaAP
0.498frankfurtský1472 SGWaAP
0.506amsterdamský1375 SGWaAP
0.509drážďanský474 SGWaAP
0.534Hamburg25485 SGWaAP
0.538londýnsky25721 SGWaAP
0.547hamburská970 SGWaAP
0.548Brémy6364 SGWaAP
0.561milánsky5604 SGWaAP
0.561newyorský15031 SGWaAP
0.569Wolfgang11438 SGWaAP
0.572parížsky20384 SGWaAP
0.578holandský50778 SGWaAP