Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000haličský1036 SGWaAP
0.486Halič9814 SGWaAP
0.514uhorský26642 SGWaAP
0.518užhorodský575 SGWaAP
0.549jágerský544 SGWaAP
0.586Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.587zakarpatský572 SGWaAP
0.588ľvovský468 SGWaAP
0.593krakovský3320 SGWaAP
0.594sliezsky1356 SGWaAP
0.596podkarpatský589 SGWaAP
0.597krymský_Tatár1023 SGWaAP
0.597novohradský1726 SGWaAP
0.598Žigmund10064 SGWaAP
0.601bojar1460 SGWaAP
0.604tatársky2108 SGWaAP
0.610cársky2931 SGWaAP