Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000habsburský3387 SGWaAP
0.174Habsburský1841 SGWaAP
0.261Habsburgovci8710 SGWaAP
0.305uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.309habsburská2478 SGWaAP
0.323arcivojvoda2732 SGWaAP
0.357uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.358lotrinský1372 SGWaAP
0.367panovník51690 SGWaAP
0.370habsburské824 SGWaAP
0.373cisár81604 SGWaAP
0.383cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.383Žigmund10064 SGWaAP
0.383Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.388uhorský_trón2265 SGWaAP
0.391uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.396Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.400uhorský26642 SGWaAP
0.400Lotrinský1052 SGWaAP
0.402Anjouovci901 SGWaAP
0.407panovnícky999 SGWaAP
0.409arciknieža1160 SGWaAP