Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000habsburské824 SGWaAP
0.259habsburská2478 SGWaAP
0.318habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.370habsburský3387 SGWaAP
0.378Habsburský1841 SGWaAP
0.384Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.416osmanské1116 SGWaAP
0.430Habsburgovci8710 SGWaAP
0.452Uhorsko90302 SGWaAP
0.455uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.459uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.468uhorské7705 SGWaAP
0.474monarchia26468 SGWaAP
0.478mocnárstvo947 SGWaAP
0.480Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.480cisárstvo5581 SGWaAP
0.492franské659 SGWaAP
0.507osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.508cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.515Jagelovci427 SGWaAP