Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.241Uhorsko90302 SGWaAP
0.248monarchia26468 SGWaAP
0.276habsburská2478 SGWaAP
0.306uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.318habsburské824 SGWaAP
0.319uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.333Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.406Habsburgovci8710 SGWaAP
0.429cisárstvo5581 SGWaAP
0.430uhorská25662 SGWaAP
0.446Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.461osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.468mocnárstvo947 SGWaAP
0.468uhorský26642 SGWaAP
0.472uhorské7705 SGWaAP
0.476absolutizmus2712 SGWaAP
0.476ČSR39747 SGWaAP
0.494habsburský3387 SGWaAP
0.494cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.501uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.512Habsburský1841 SGWaAP
0.513rímska_ríša10411 SGWaAP
0.517medzivojnové1939 SGWaAP
0.525osmanské1116 SGWaAP
0.525napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.539Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.540uhorsko565 SGWaAP
0.541stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.542predmníchovská1112 SGWaAP
0.544osmanská3041 SGWaAP
0.545Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.549štátoprávna1611 SGWaAP