Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000habsburská2478 SGWaAP
0.259habsburské824 SGWaAP
0.276habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.309habsburský3387 SGWaAP
0.314Habsburgovci8710 SGWaAP
0.338uhorská25662 SGWaAP
0.361Habsburský1841 SGWaAP
0.367monarchia26468 SGWaAP
0.399cisárska10525 SGWaAP
0.407uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.412uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.413Uhorsko90302 SGWaAP
0.443panovnícka1726 SGWaAP
0.443Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.462cisárstvo5581 SGWaAP
0.463Anjouovci901 SGWaAP
0.465Arpádovci1890 SGWaAP
0.470Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.470panovnícky_rod963 SGWaAP
0.473uhorský26642 SGWaAP
0.478mocnárstvo947 SGWaAP
0.481osmanská3041 SGWaAP
0.483franská1070 SGWaAP