Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000habánska1067 SGWaAP
0.420fajansa1091 SGWaAP
0.445habánsky871 SGWaAP
0.483habánsky_dvor611 SGWaAP
0.511majolika1962 SGWaAP
0.545hrnčiarska5419 SGWaAP
0.547modranská_keramika543 SGWaAP
0.549hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.564remeselnícka4113 SGWaAP
0.568hrnčiarske578 SGWaAP
0.569rezbárska3092 SGWaAP
0.569habán2635 SGWaAP
0.573sakrálna_architektúra1809 SGWaAP
0.577cechová1836 SGWaAP
0.594keramika52224 SGWaAP
0.599renesančná12915 SGWaAP
0.601ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.605modranská2604 SGWaAP
0.605zemianska_kúria878 SGWaAP
0.606čipkárska709 SGWaAP
0.606ornamentika1885 SGWaAP
0.614tkáčska1093 SGWaAP