Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hašterivý949 SGWaAP
0.354hádavý476 SGWaAP
0.413popudlivý673 SGWaAP
0.454panovačný2302 SGWaAP
0.464prchký2204 SGWaAP
0.471zlostný6082 SGWaAP
0.481neznášanlivý951 SGWaAP
0.497protivný4458 SGWaAP
0.505zanovitý869 SGWaAP
0.514bojazlivý4647 SGWaAP
0.517svojhlavý620 SGWaAP
0.525ústupčivý459 SGWaAP
0.525vzdorovitý1540 SGWaAP
0.528pomstychtivý2261 SGWaAP
0.529flegmatický1459 SGWaAP
0.529nadutý1976 SGWaAP
0.531mrzutý4957 SGWaAP
0.533domýšľavý998 SGWaAP
0.534nevrlý2648 SGWaAP
0.536spupný1093 SGWaAP
0.537tvrdohlavý11224 SGWaAP
0.537dobroprajný1045 SGWaAP
0.538ufňukaný561 SGWaAP
0.538ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.539cholerický686 SGWaAP