Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hľadačstvo509 SGWaAP
0.457novátorstvo1607 SGWaAP
0.500objavnosť498 SGWaAP
0.545básnenie1161 SGWaAP
0.567vizionárstvo624 SGWaAP
0.568rozprávačstvo964 SGWaAP
0.568invenčnosť1106 SGWaAP
0.573postmoderné1489 SGWaAP
0.574mysliteľská482 SGWaAP
0.581nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.597poetika20638 SGWaAP
0.598opravdivosť768 SGWaAP
0.602umeleckosť863 SGWaAP
0.603výtvarnosť462 SGWaAP
0.604divadelnosť563 SGWaAP
0.608lyrickosť717 SGWaAP
0.608metaforickosť488 SGWaAP
0.614civilnosť547 SGWaAP