Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hú_SAV806 SGWaAP
0.328Historický_ústav4721 SGWaAP
0.425spoločenskovedný_ústav1045 SGWaAP
0.448ústav_etnológia1943 SGWaAP
0.494ústav_SAV19800 SGWaAP
0.503SAV150867 SGWaAP
0.512Slavistický665 SGWaAP
0.516Spoločenskovedný_ústav702 SGWaAP
0.525orientalistika_SAV492 SGWaAP
0.527Literárnovedný431 SGWaAP
0.562FF_UCM821 SGWaAP
0.568Prognostický_ústav639 SGWaAP
0.574FF_UK4571 SGWaAP
0.574Katedra_etnológia531 SGWaAP
0.575riešiteľský_kolektív1814 SGWaAP