Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hájik5091 SGWaAP
0.383Hájik2062 SGWaAP
0.467Vlčinec2127 SGWaAP
0.476vlčinec1792 SGWaAP
0.481lesík14300 SGWaAP
0.507háj26044 SGWaAP
0.511parčík9568 SGWaAP
0.518sídlisko_Hájik653 SGWaAP
0.518sídlisko_Vlčinec971 SGWaAP
0.529sídlisko_vlčinec921 SGWaAP
0.533brezový_háj690 SGWaAP
0.534Lesopark1288 SGWaAP
0.536lúčka12350 SGWaAP
0.550Háj4373 SGWaAP
0.551sídlisko141663 SGWaAP
0.554sídlisko_Juh2868 SGWaAP
0.555stromoradie3739 SGWaAP