Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.285gumárenský1105 SGWaAP
0.349strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.383kovospracujúci1028 SGWaAP
0.395petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.406textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.408automobilový_priemysel46563 SGWaAP
0.414papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.416strojársky10701 SGWaAP
0.423sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.425nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.426petrochémia1003 SGWaAP
0.427polygrafický_priemysel752 SGWaAP
0.428drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.449gumárenská1396 SGWaAP
0.450obuvnícky_priemysel1131 SGWaAP
0.456kovopriemysel404 SGWaAP
0.459drevospracujúci1525 SGWaAP
0.464kožiarsky1684 SGWaAP
0.468potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.470papierenský2836 SGWaAP
0.480kovoobrábací764 SGWaAP