Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gumárenský1105 SGWaAP
0.285gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.327gumárenská1396 SGWaAP
0.372strojársky10701 SGWaAP
0.414kovospracujúci1028 SGWaAP
0.447elektrotechnický8231 SGWaAP
0.450petrochemický1880 SGWaAP
0.454metalurgický1486 SGWaAP
0.462drevospracujúci1525 SGWaAP
0.464papierenský2836 SGWaAP
0.467strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.473petrochémia1003 SGWaAP
0.479textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.499petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.500papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.501kožiarsky1684 SGWaAP
0.505potravinársky27749 SGWaAP
0.511hutnícky5309 SGWaAP
0.511kovoobrábací764 SGWaAP
0.512potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.513drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.514obuvnícky_priemysel1131 SGWaAP
0.518obuvnícky2188 SGWaAP