Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gulag8004 SGWaAP
0.265Gulag877 SGWaAP
0.311láger4298 SGWaAP
0.353koncentrák6007 SGWaAP
0.407koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.453trestanecký609 SGWaAP
0.464vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.515uránová_baňa1710 SGWaAP
0.532zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.538Osvienčim17526 SGWaAP
0.546nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.548plynová_komora5315 SGWaAP
0.565kriminál2003 SGWaAP
0.567vojnový_zajatec4165 SGWaAP