Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000guinejský642 SGWaAP
0.477senegalský1443 SGWaAP
0.518Gambia1545 SGWaAP
0.522konžský951 SGWaAP
0.539gibraltársky432 SGWaAP
0.549nigérijský3510 SGWaAP
0.552stredoamerický1061 SGWaAP
0.553panamský1384 SGWaAP
0.563kostarický638 SGWaAP
0.567kamerunský1646 SGWaAP
0.571Niger3522 SGWaAP
0.580africký32553 SGWaAP
0.585Guinea8994 SGWaAP
0.589ekvádorský1460 SGWaAP
0.600Benin2442 SGWaAP
0.602libérijský522 SGWaAP
0.604Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.608stredoamerická1315 SGWaAP
0.612peruánsky3423 SGWaAP
0.612guatemalský755 SGWaAP
0.620uruguajský2249 SGWaAP