Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grotesknosť820 SGWaAP
0.239komickosť1083 SGWaAP
0.338komika3124 SGWaAP
0.375groteskná3005 SGWaAP
0.391sebairónia2626 SGWaAP
0.411groteskný2611 SGWaAP
0.419tragika2918 SGWaAP
0.419tragickosť963 SGWaAP
0.431groteska6498 SGWaAP
0.432divadelnosť563 SGWaAP
0.440poetickosť1086 SGWaAP
0.447drobnokresba1041 SGWaAP
0.450metaforickosť488 SGWaAP
0.460situačná_komika761 SGWaAP
0.462civilnosť547 SGWaAP
0.463parodická821 SGWaAP
0.468metaforická1979 SGWaAP
0.474obraznosť4979 SGWaAP
0.478lyrickosť717 SGWaAP
0.482morbídnosť588 SGWaAP
0.485ambivalentnosť741 SGWaAP