Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000groteskne1501 SGWaAP
0.288komicky6520 SGWaAP
0.398tragikomicky892 SGWaAP
0.404bizarne2579 SGWaAP
0.410groteskná3005 SGWaAP
0.455groteskný2611 SGWaAP
0.468desivo4889 SGWaAP
0.468naturalisticky822 SGWaAP
0.475groteskné1241 SGWaAP
0.478čudesne847 SGWaAP
0.496infantilne1111 SGWaAP
0.505humorne3242 SGWaAP
0.508absurdne7157 SGWaAP
0.509podivne4909 SGWaAP
0.509obludne735 SGWaAP
0.525neprirodzene9466 SGWaAP
0.527smiešne14478 SGWaAP
0.535strašidelne3456 SGWaAP
0.538nevkusne1634 SGWaAP
0.542hrôzostrašne2086 SGWaAP
0.544komický7750 SGWaAP
0.545pateticky3397 SGWaAP
0.551detinsky2064 SGWaAP
0.560dojemne1781 SGWaAP