Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000groteskný2611 SGWaAP
0.237komický7750 SGWaAP
0.321groteskná3005 SGWaAP
0.328tragikomický2697 SGWaAP
0.395absurdný15440 SGWaAP
0.411grotesknosť820 SGWaAP
0.448humorný8544 SGWaAP
0.452morbídny1748 SGWaAP
0.455naturalistický1779 SGWaAP
0.455groteskne1501 SGWaAP
0.458parodický849 SGWaAP
0.459bizarný13379 SGWaAP
0.476groteska6498 SGWaAP
0.478groteskné1241 SGWaAP
0.480melodramatický852 SGWaAP
0.486ironický11210 SGWaAP
0.488cynický7007 SGWaAP
0.492komická11014 SGWaAP
0.499tragikomická2655 SGWaAP
0.509surrealistický2794 SGWaAP
0.512metaforický3168 SGWaAP