Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000groteskná3005 SGWaAP
0.259tragikomická2655 SGWaAP
0.265komická11014 SGWaAP
0.321groteskný2611 SGWaAP
0.375grotesknosť820 SGWaAP
0.396groteska6498 SGWaAP
0.396absurdná20186 SGWaAP
0.397parodická821 SGWaAP
0.410groteskne1501 SGWaAP
0.419bizarná12329 SGWaAP
0.421komickosť1083 SGWaAP
0.427humorná9242 SGWaAP
0.432komický7750 SGWaAP
0.438ironická4190 SGWaAP
0.469komika3124 SGWaAP
0.471groteskné1241 SGWaAP
0.483naturalistická1303 SGWaAP
0.484teatrálna1206 SGWaAP
0.484metaforická1979 SGWaAP
0.492tragikomický2697 SGWaAP
0.495smiešnosť958 SGWaAP
0.501bizarnosť3201 SGWaAP
0.502úsmevná6400 SGWaAP