Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000groteska6498 SGWaAP
0.362komika3124 SGWaAP
0.370satira13812 SGWaAP
0.394tragikomédia4520 SGWaAP
0.396groteskná3005 SGWaAP
0.430komédia105950 SGWaAP
0.431grotesknosť820 SGWaAP
0.432satirická4339 SGWaAP
0.439melodráma2845 SGWaAP
0.445grotesk592 SGWaAP
0.450parodická821 SGWaAP
0.450burleska554 SGWaAP
0.454paródia16207 SGWaAP
0.465tragikomická2655 SGWaAP
0.474komediálna4068 SGWaAP
0.476groteskný2611 SGWaAP
0.476situačná_komédia1254 SGWaAP
0.491komická11014 SGWaAP
0.498humorná9242 SGWaAP
0.499poetika20638 SGWaAP
0.507ironická4190 SGWaAP
0.520komickosť1083 SGWaAP
0.520parodický849 SGWaAP
0.521absurdita12866 SGWaAP
0.527sebairónia2626 SGWaAP
0.531komediálny5427 SGWaAP
0.533situačná_komika761 SGWaAP
0.534situačný_humor875 SGWaAP
0.535gangsterka1158 SGWaAP
0.535komediálne1013 SGWaAP
0.541bláznivá_komédia1614 SGWaAP
0.541tragikomický2697 SGWaAP
0.542komický7750 SGWaAP
0.546humor136705 SGWaAP
0.547humoristická3045 SGWaAP
0.551kabaretná1279 SGWaAP
0.551skeč3296 SGWaAP
0.558surrealistický2794 SGWaAP
0.560mystifikácia3683 SGWaAP
0.562humoreska1830 SGWaAP
0.567veselohra5212 SGWaAP
0.572kriminálna_zápletka1096 SGWaAP
0.574kabaret9064 SGWaAP
0.576poetická10589 SGWaAP
0.576satirické1003 SGWaAP