Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000groteska6498 SGWaAP
0.362komika3124 SGWaAP
0.370satira13812 SGWaAP
0.394tragikomédia4520 SGWaAP
0.396groteskná3005 SGWaAP
0.430komédia105950 SGWaAP
0.431grotesknosť820 SGWaAP
0.432satirická4339 SGWaAP
0.439melodráma2845 SGWaAP
0.445grotesk592 SGWaAP
0.450parodická821 SGWaAP
0.450burleska554 SGWaAP
0.454paródia16207 SGWaAP
0.465tragikomická2655 SGWaAP
0.474komediálna4068 SGWaAP
0.476groteskný2611 SGWaAP
0.476situačná_komédia1254 SGWaAP
0.491komická11014 SGWaAP
0.498humorná9242 SGWaAP
0.499poetika20638 SGWaAP
0.507ironická4190 SGWaAP
0.520komickosť1083 SGWaAP
0.520parodický849 SGWaAP
0.521absurdita12866 SGWaAP
0.527sebairónia2626 SGWaAP