Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grotesk592 SGWaAP
0.445groteska6498 SGWaAP
0.584skeč3296 SGWaAP
0.591groteskný2611 SGWaAP
0.594parodický849 SGWaAP
0.615parodická821 SGWaAP
0.617kreslený9840 SGWaAP
0.621grotesknosť820 SGWaAP
0.623satira13812 SGWaAP
0.624burleska554 SGWaAP
0.627melodráma2845 SGWaAP
0.629satirické1003 SGWaAP
0.629situačná_komédia1254 SGWaAP
0.630Chaplin2911 SGWaAP
0.630humorný8544 SGWaAP
0.633komika3124 SGWaAP
0.633situačný_humor875 SGWaAP
0.633komický7750 SGWaAP
0.634paródia16207 SGWaAP
0.634kabaretný1321 SGWaAP
0.642groteskná3005 SGWaAP
0.644parodovať3664 SGWaAP
0.645western11479 SGWaAP
0.648satiricky713 SGWaAP