Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grandiózna1623 SGWaAP
0.270veľkolepá29407 SGWaAP
0.428pompézna3033 SGWaAP
0.452kolosálna2227 SGWaAP
0.482skvostná4911 SGWaAP
0.483grandiózny2349 SGWaAP
0.483impozantná9419 SGWaAP
0.504megalomanská2018 SGWaAP
0.505monštruózna923 SGWaAP
0.522úchvatná9813 SGWaAP
0.541okázalá2844 SGWaAP
0.542veľkolepý26598 SGWaAP
0.546ohromujúca7886 SGWaAP
0.555monumentálna9986 SGWaAP
0.559veľkoleposť4641 SGWaAP
0.576strhujúca6184 SGWaAP
0.577bombastická2831 SGWaAP
0.580fascinujúca14271 SGWaAP
0.580pôsobivá21567 SGWaAP
0.589gigantická8620 SGWaAP
0.594honosná7244 SGWaAP