Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000granátnik656 SGWaAP
0.367gardový853 SGWaAP
0.420pluk21773 SGWaAP
0.428eskadróna695 SGWaAP
0.473batalión1905 SGWaAP
0.480pechota8675 SGWaAP
0.487dragún1083 SGWaAP
0.492gardová913 SGWaAP
0.500peší_pluk3628 SGWaAP
0.504kavaléria1462 SGWaAP
0.505husársky1224 SGWaAP
0.505regiment3194 SGWaAP
0.506tanková_divízia808 SGWaAP
0.507zadný_voj576 SGWaAP
0.508prápor20875 SGWaAP
0.514tanková_brigáda645 SGWaAP
0.517delostrelec3028 SGWaAP
0.517delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.519poľný_maršal1266 SGWaAP
0.523husár5217 SGWaAP
0.533peší_prápor769 SGWaAP
0.535pechotný612 SGWaAP
0.540honvédsky505 SGWaAP