Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gracióznosť657 SGWaAP
0.302ladnosť1876 SGWaAP
0.345nenútenosť1111 SGWaAP
0.442grácia3287 SGWaAP
0.450noblesa7980 SGWaAP
0.481uhladenosť882 SGWaAP
0.486elegancia45833 SGWaAP
0.499elegantnosť919 SGWaAP
0.506vznešenosť8312 SGWaAP
0.516pôvab19895 SGWaAP
0.526pompéznosť2445 SGWaAP
0.531uvoľnenosť3754 SGWaAP
0.531odzbrojujúca630 SGWaAP
0.533energickosť734 SGWaAP
0.536rafinovanosť3018 SGWaAP
0.542decentnosť705 SGWaAP
0.548ladný4076 SGWaAP
0.549hravosť13351 SGWaAP
0.553teatrálnosť1155 SGWaAP
0.555šarm24984 SGWaAP
0.556ladná1920 SGWaAP
0.556graciózne563 SGWaAP
0.557ľahkosť41955 SGWaAP
0.559galantnosť1216 SGWaAP