Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grófstvo4946 SGWaAP
0.400anglické_grófstvo524 SGWaAP
0.501južný_Wales1080 SGWaAP
0.518Škótsko32604 SGWaAP
0.536Wales20262 SGWaAP
0.542kanadská_provincia1562 SGWaAP
0.545Queensland3019 SGWaAP