Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grófska1269 SGWaAP
0.397šľachtická7747 SGWaAP
0.414grófsky1848 SGWaAP
0.463kniežacia2158 SGWaAP
0.484gróf58759 SGWaAP
0.535cisárska10525 SGWaAP
0.536šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.542zemianska_kúria878 SGWaAP
0.546zemianska4768 SGWaAP
0.556grófka16230 SGWaAP